SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Formlar

AÇIKLAMA İNDİR
Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Sınavı Değerlendirme Formu
Yüksek Tez Sınavı Savunma Sınav Tutanağı Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Proje Konusu Öneri Formu
Tezsiz Yüksek Lisans Proje Değerlendirme Formu
Dönem Projesi Konusu Değiştirme Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Tez Öneri Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu
Doktora Tez Sınavı Jüri Öneri Formu
Doktora Yeterlik Tutanağı Formu
Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Yoklaması
Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu
Doktora Yeterlik Başvuru Formu