SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Biyolojik Veri Bilimi YL Kayıt Hakkı Kazanan Aday Öğrenci Listesi ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler

16.01.2019

Biyolojik Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı Sonuçları

Adı

Soyadı

Sonuç

AHMET

ŞENER

Kabul

Erdoğdu

Akça

Kabul

Binnaz

YILDIRIM

Kabul

ÖMER FARUK

YAZ

Kabul

Melis

Tunçer

Kabul

Dilek

Özdemir

Kabul

merve

pınar

Kabul

KEREM

UZALA

Kabul

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt Tarihleri, Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kesin Kayıt Tarihleri ve Yeri :   16-18 Ocak 2019 Yedek Kayıt Tarihleri  21 Ocak 2019

Kayıt Saatleri:  08.30-16.00 arasında olup 16.00'dan sonra öğrenci alınmayacaktır.

Kesin Kayıt Adresi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Güney Kampüs D-100 Karayolu Yanyol 34700 Kadıköy / İSTANBUL                        

Tel:  (216) 280 2346

         (216) 280 2345

        (216) 280 2342

1-Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Olanlar İçin;

a) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans diploması, doktora programına kesin kayıt için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b) Yüksek lisans programına kesin kayıt için lisans, doktora programına kesin kayıt için yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

d) ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı.

e) Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4.5 X6 Cm.) (2 adet)

f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

g) Araştırma Görevlileri için durumlarını gösterir ilgili dekanlıktan alınmış yeni tarihli belge.

  Not: Lütfen işlemlerinizin aksamaması ve yoğunluk yaşanmasını önlemek için istenilen evrakların asıllarını ve üniversiteye teslim etmek üzere fotokopilerini kayda gelirken yanınızda eksiksiz bir şekilde bulundurun.