SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Başvuruları

16.01.2019

T.C.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2018 -2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

 YATAY GEÇİŞ/ ÖZEL ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Anabilim Dalı

Program

Kontenjan Sayısı

Yatay Geçiş için Başvuru Yapabilecek Bölümler

Yatay Geçiş için Özel Şartlar

Yatay Geçiş

Özel Öğrencilik

Biyolojik Veri Bilimi

Tezli Yüksek Lisans

3

A- BAŞVURULAR HAKKINDA

1- Başvurular 14 – 18 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Başvurular Şahsen yapılacaktır.

B- YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

1- Mezuniyet Koşulu:

Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:

Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan, başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi ve türü kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

3- Yabancı Dil Bilgisi:

3a) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru için; adayların kendi anadilleri dışında İngilizce dilinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Gerekli puan düzeyi kontenjan ve başvuru şartları tablosunda yer almaktadır.

3b) Türkçe programlara başvurularda; yurt içinde veya yurt dışında eğitim dili % 100 İngilizce veya % 30 İngilizce olan en az dört yıllık bir lisans programından mezun adaylar için yabancı dil belgesi zorunlu değildir.

4- Diğer Koşullar:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının yatay geçişle öğrenci kabulü için 14. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.

C- ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının özel öğrencilik kabulü için 9. Maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.