SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tanıtım

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin 2011 yılında kurulması ile birlikte kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Üniversitemizin “Araştırmacı ve Yenilikçi Üniversite” olma hedefi nedeniyle Enstitümüz, Üniversitemizde sağlık bilimleri alanında mevcut olan akademik potansiyelden istifade edip daha da geliştirerek bu birikimi eğitime ve araştırmaya yöneltmek, ulusal işbirlikleri yanı sıra globalleşen dünyada uluslar arası paydaşlarla işbirliği olasılıklarını aktif işbirliklerine dönüştürmek ve geliştirmek, üniversite-sanayi işbirliğine imkan tanıyarak ARGE çalışmalarını yürütebilmek için projeler geliştirmek ve sonuçta bunun bilimsel arenaya kazandırılmasını sağlamak ve bu konudaki çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Hali hazırda Enstitümüzde Tezli ve Doktora olmak üzere açılmış olan 9 program bulunmaktadır. Ülkemizin yetişmiş eleman konusundaki gereksinimlerini ve güncel bilimin gerçeklerini de dikkate alarak yeni programlar açmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.