SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Vizyon-Misyon

Misyon

Uluslararası standartlarda lisansüstü eğitim programlarını yürüterek öğrencilerin kabiliyetlerini geliştirmelerinin önünü açıp, evrensel değerlere katkıda bulunan, üretilen teknoloji ve değerleri, tüm dünya ile paylaşarak insanlığın hizmetine sunacak araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmek. 

 

Vizyon
Verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla uluslararası camiada saygın bir yere sahip olup, tercih edilen; faaliyetleri tüm dünya tarafından takip edilen ve referans kabul edilen, globalleşen dünyamızda insanlığa öncülük edebilen araştırmacı ve akademisyen yetiştiren bir eğitim üssü olmak.